ESCI na dosah

(15. 02. 2018)

Podaná žádost k indexaci časopisu Czech Journal of Tourism v rámci Emerging Sources Citation Index (ESCI) byla úspěšně přijata. Od ledna 2018 je časopis v hodnotícím procesu Clarivate Analytics. V případě přijetí do databáze ESCI bude časopis automaticky dohledatelný na Web of Science.

Pro české autory to znamená, že by se podle RIVu časopis Czech Journal of Tourism dostal do vyšší hodnotící kategorie.