Redakční rada

Předseda redakční rady
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, ČR (šéfredaktor)

Zakládající členové redakční rady
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, ČR (místopředseda)
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ČR (místopředseda)
Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, ČR (místopředsedkyně)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, ČR
Ing. Martina Pásková, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, ČR
RNDr. Mgr. Tomáš Burda, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, ČR
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, ČR

Členové redakční rady
prof. Larry Dwyer, UNSW Australia Business School, Austrálie
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, ČR
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD., Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko
RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, ČR
prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu, ČR
izr. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, Slovinsko
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., CzechTourism, ČR
prof. Juan Ignacio Pulido Fernández, Universidad de Jaén, Španělsko
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, ČR
Prof. Dr. Geoffrey Wall, University of Waterloo, Kanada
prof. RNDr. René Wokoun, CSc., Vysoká škola regionálního rozvoje, s.ro., ČR
prof. Dr hab. Jerzy Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa Wrocław, Polsko

Technická redakce
Ing. Markéta Novotná, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, ČR (technický redaktor)
doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, ČR (jazyková korektura)
Mgr. Pavel Křepela (design&typo)