Redakční rada

Předseda redakční rady
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, ČR  (šéfredaktor)

Zakládající členové redakční rady
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, ČR (místopředseda)
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., MBA, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ČR (místopředseda)

Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, ČR
Ing. Martina Pásková, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, ČR
RNDr. Mgr. Tomáš Burda, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, ČR
doc. Ing. Roman Švec, Ph.D, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ČR

Členové redakční rady
prof. Larry Dwyer, UNSW Australia Business School, Austrálie
Corinna Del Bianco, PhD., Istituto Internazionale Life Beyond Tourism, Itálie
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD., Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko
RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, ČR
izr. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, Slovinsko
prof. dr. habil. Dávid Lóránt DénesSzent István University, Maďarsko
prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, ČR
prof. Juan Ignacio Pulido Fernández, Universidad de Jaén, Španělsko
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, ČR
prof. Dr. Geoffrey Wall, University of Waterloo, Kanada
prof. RNDr. René Wokoun, CSc., Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o., ČR
prof. Dr hab. Jerzy Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa Wrocław, Polsko

Technická redakce
Ing. Markéta Novotná, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, ČR (technický redaktor)