Pokyny pro autory

Časopis je strukturován do tří částí:

  • Vědecké články (Articles), tj. vědecko-výzkumné a přehledové články, které předkládají vědecké poznatky a jsou předmětem recenzního řízení;
  • Rozhledy (Notes), což jsou nerecenzované články informativního charakteru (například analýzy, trendy, případové studie, statistiky atd.).

 

Články/texty v časopise jsou publikovány v anglickém jazyce (články v hovorové angličtině nejsou akceptovány) a jsou přijímány výhradně v elektronické podobě ve formátu MS Word (doc, docx) v redakčním systému časopisu OJS.

VLOŽIT ČLÁNEK

 

Pro formátování článku využijte šablonu, která obsahuje veškeré instrukce. Nebude-li článek splňovat formální náležitosti dle odpovídající šablony, bude příspěvek automaticky vrácen autorovi k dopracování.

Publikováním v časopise Czech Journal of Tourism se autoři zavazují k dodržování publikační etiky, viz Publication Ethics and Publication Malpractice Statement.

O přijetí či nepřijetí článku/textu k publikování jsou autoři informování emailem. Autoři mohou článek sledovat v redakčním systému časopisu.

Autorům doporučujeme způsob jak zviditelnit svoji práci. Kudos je online platforma, která zviditelňuje autory a umožňuje výzkumníkům snadněji nalézt nejnovější publikace v oboru. Databáze Kudos umožňuje autorům a výzkumníkům propagovat, rozšiřovat a obohacovat vlastní výzkum, a tím se zviditelňovat. Současně databáze umožňuje vyhledávat výzkumníků v daném oboru. Připojení se do Kudos je pro autory zdarma. Více informací je k dispozici na tomto videu nebo v tomto průvodci.