01 / 2012

Czech Journal of Tourism

01 / 2012 / Volume 1


ISSN 1805-3580  (Print)  /  MK ČR E 20679

ISSN 1805-9767 (Online)

Published: June 2012

Copyright © Masaryk University, 2012

Informační a komunikační technologie - perpetuum mobile cestovního ruchu

Josef ZELENKA

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 5-17

Abstrakt

Informační a komunikační technologie výrazně ovlivňuje cestovní ruch a tento vliv neustále roste. Předložený článek přehledově analyzuje vliv... více

Informační a komunikační technologie výrazně ovlivňuje cestovní ruch a tento vliv neustále roste. Předložený článek přehledově analyzuje vliv ICT na cestovní ruch v různém kontextu – časovém, geografickém, psychologicko-kognitivním, sociálním, v kontextu generátoru změn i virtualizace cestovního ruchu, přičemž jsou v daném kontextu uváděny používané technologie i typické aplikace. Kontextuální analýza je doplněna diskusí trendů, které se při aplikaci ICT v cestovním ruchu projevují.

Klíčová slova

informační a komunikační technologie, ICT, cestovní ruch, E-turismus, GDS, modelování, hyperrealita

Citace

ZELENKA, Josef. Informační a komunikační technologie – perpetuum mobile cestovního ruchu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 1, s. 5-17.

pdfText článku

Vybrané psychologicko-sociologické souvislosti cestování

Jiří ŠÍPEK, Jaroslav KACETL, Jiří ŠTYRSKÝ

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 18-29

Abstrakt

Cílem příspěvku je poskytnout přehled některých významných souvislostí vážících se na téma poznávání světa kolem nás, především ve vazbě... více

Cílem příspěvku je poskytnout přehled některých významných souvislostí vážících se na téma poznávání světa kolem nás, především ve vazbě na cestování. Kromě pohledů psychologických dochází nutně i k prolínání pohledů filosofických a sociologických. Konkrétně jsou zmíněné studie z oblastí kognitivismu, percepce a prožitků. V daných souvislostech jsou také diskutovány fenomény domova a genia loci, motivace cestování, aj.

Klíčová slova

cestovní ruch, kognice, prožitek

Citace

ŠÍPK, Jiří, KACETL, Jaroslav a Jiří ŠTYRSKÝ. Vybrané psychologicko-sociologické souvislosti cestování. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 1, s. 18-29.

pdfText článku

Travel and Tourism Marketing - Review

Monika PALATKOVÁ

Sekce / Strany

Articles - review paper / 30-52

Abstrakt

The area of tourism marketing represents a broad variety of themes. Different approaches to the tourism marketing can be depicted in literature of last decades.... více

The area of tourism marketing represents a broad variety of themes. Different approaches to the tourism marketing can be depicted in literature of last decades. The contemporary, state-to-the-art review of tourism marketing can identify six main areas with possibility to extent it with two other intersectional fields (tactical marketing and performance measurement). The basis of tourism marketing is the consumer behaviour, followed by marketing segmentation, targeting and positioning. The third field can be identified as the branding strategy and branding management and the fourth as the strategic marketing and marketing concept using the traditional marketing management tools from non-tourism sectors. Very special, explored and used area in tourism marketing is represented by marketing communication based mainly on e-marketing, social marketing, mobile applications and internet. The relationship marketing, experiential marketing, societal marketing summarized in the concept of sustainable tourism marketing can be considered as a new way and view on the tourism marketing in the future. Generally, despite the progress in tourism marketing in theory and practice has been significant in last two decades, the gap in some researched areas remains still extensive. The terminology differs especially between research and practice that use tourism marketing terminology at will. The important impulses in tourism marketing are taken over from other non-tourism sectors. There is a gap between the research and use of tourism marketing in private and public (esp. destination) sectors.

Klíčová slova

tourism marketing, consumer behaviour, tourism strategic marketing, branding, communication, sustainable marketing

Citace

PALATKOVÁ, Monika. Travel and Tourism Marketing – Review. Czech Journal of Tourism, 2012, vol. 1, issue 1, p 30-52.

pdfText článku

Ekonomické aspekty cestovního ruchu - současné směřování výzkumu

Martin ŠAUER

Sekce / Strany

Articles - přehledový článek / 53-70

Abstrakt

Článek přináší sondu do výzkumu ekonomických otázek cestovního ruchu. Jeho cílem je vytvořit stručný a strukturovaný přehled aktuálních... více

Článek přináší sondu do výzkumu ekonomických otázek cestovního ruchu. Jeho cílem je vytvořit stručný a strukturovaný přehled aktuálních problémů, které vědecká komunita ve světě řeší. Analyzovány jsou články a statě publikované ve vědeckém časopise Annals of Tourism Research v posledních 12 letech. Předmětem analýzy je tematické zaměření článků, použité metody výzkumu, a zdroje dat. Výstupem je pak statistické vyhodnocení publikační činnosti a identifikace základních směrů výzkumu v oblasti ekonomie cestovního ruchu.

Klíčová slova

ekonomie cestovního ruchu, modelování poptávky cestovního ruchu, ekonomické dopady cestovního ruchu, rozvoj cestovního ruchu, výzkum cestovního ruchu

Citace

ŠAUER, Martin. Ekonomické aspekty cestovního ruchu – současné směřování výzkumu. Czech Journal of Tourism, 2012, roč. 1, č. 1, s. 53-70.

pdfText článku

3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu

Sekce / Strany

Information - oznámení / 71

pdfText článku

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu

Karel NEJDL

Sekce / Strany

Information - recenze knihy / 71-72

pdfText článku